namiotowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nawet to, co sowieccy pionierzy dopuszczali i pochwalali gry połowę, biwakowanie, namiotowanie, ogniska - w ZMP-owskiej organizacji harcerskiej przez długi czas zwalczano jako przejaw badenpowellizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuroń, Jacek, Żakowski, Jacek 1995. PRL dla początkujących, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.