naplądrować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kierska... Za to trzeba było się zemścić na Francji, i to zadanie spełnili oficerowie — junkrzy w armii pod kierownictwem Bismarcka. W Prusach ułożono wykazy francuskich kontrybucji wojennych, i według tych wykazów ustalono, ile łupu można naplądrować w poszczególnych miastach i departamentach francuskich, oczywiście, biorąc pod uwagę o wiele większe bogactwo Francji. Z demonstracyjną bezwzględnością rekwirowano żywność, furaż, odzież, obuwie itd. ...Historyjki o zegarach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maszlanka, Bronisław 1971. Cztery oblicza militaryzmu. Okruchy historyczne, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.