naród-ofiara

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miarem eschatologicznym. To właśnie tu podczas tragicznej bitwy, przesądzającej na kilka wieków o losach narodu, w pełni dojdzie do głosu przekonanie o jego wyjątkowej roli i szczególnej opiece Boga, który swą moc i łaskę objawia poprzez swych wybranych, takich jak św. męczennik Lazar. Wydarzenia na Kosowym Polu na trwałe ukonstytuują także w świadomości indywidualnej i zbiorowej archetypy: narodu-ofiary, narodu-teofora (Bogonosca), a nawet pewien stereotyp Serba cierpiącego, do których literatura i kultura serbska odwoływać się będzie nie tylko w tak dramatycznych chwilach jak zagrożenie egzystencji narodu (podczas Wielkiej Wędrówki w 1690 r.), ale również i dziś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gil, Dorota 1995. Serbska hymnografia narodowa, Kraków : Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.