naród-wartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W nacjonalistycznym systemie' wartości, naród jako „naturalny absolut” jest właściwie wartością jedyną. Ideolodzy nacjonalizmu mają świadomość, że naród-wartość stoi w opozycji do innych wartości, które znajdowały się w polu ich społecznej obserwacji (a także w ich konkretnych biografiach ideowych), wartości takich jak jednostka, sprawiedliwość, ludzkość, klasa, równość, wolność itd. W wypowiedziach Popławskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.