naręcznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w. 45 Ostępem nazywa się na Litwie obszar puszczy znacznie wyniesiony i okolony wodą. „Myśliwi mają takowe ostępy za oddzielne knieje, dogodnie tam bowiem sieć rzucić, naręcznie psami podkładać i !atwro rozstawić myśliwych na ich stanowisku” (W. Pol, Obrazy z życia i natury, Kraków 1869, S. I, s. 104). W odmiennym znaczeniu użyto wyrazu w innych miejscach (ob. IV 620, V 326)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1972. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, wyd. siódme, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.