naradzenie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) brzyńców i wojsk Konrada. Po tej fatalnej bitwie, przekonał się naocznie niedołężny książę Mazowiecki, że bracia Dobrzyńscy nawet w związku z Mazowszanami, nie zdołają obronić księstwa jego, przed pruskich pogan potęgą; dla zabezpieczenia przeto kraju od ciągłych napadów chciwych sąsiadów, zwołuje Konrad starszyznę swoję, celem naradzenia się co tu czynić należy? albo powiedzmy szczerzej, na to zwołuje swoich Mazurów, aby im powiedzieć iż do obrony kraju ma zamiar sprowadzić Krzyżaków. 3) Zwołany sejm, nietylko nie robił panu swemu trudności, ale tusząc sobie, że za plecami tych, którzy takie wielkie zachowanie mają u papieża, cesarza i książąt rzeszy, bezpiecznymi i spokojnymi będą,4) pochle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.