narcys

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8. 	Na wielorybie Ostatnia cytata jest równocześnie okazem humoru Kniaźnina, który często wyraża się w takim nagłym wpuszczaniu jędrnych zwrotów sarmackich do arkadyjskiego poetyckiego ogródka. O tejże zmiennej pasterce słyszymy np. dalej (w tymże III 19), że „rzuciwszy narcys, pieści się z grzybem”, gdyż nowy jej wybraniec jest: „krzyw, kuternoga, garb, chudoszczęki”. Taką kolekcją jędrnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.