narcystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) asi — to jesteś ty!“. Znowu mogły wrócić dawne romantyczne symbole cienia, zwierciadła, odbicia w wodzie; poeci wyrażają przy pomocy tych obrazów dwoistość bytu, dualizm rzeczy i pozoru, jawy i snu, życia i śmierci, słowem tragiczną komplikację bytu. Leśmian dał bardzo wyrafinowane warianty narcystyczne. Przypominam wiersz „Szmer wioseł“: Łódź się odbija w fali na wznak, Tak właśnie trzeba i tylko tak!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubacki, Wacław 1948. Krytyk i twórca, Łódź : Wyd. W. Bąka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo