nareperować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mu, był tuta] pierwszą osobą. A jak się któremuś z szoferów zdarzył wypadek, kiedy trzeba było załatwić z policją, załagodzić spór z pracodawcą, szybko nareperować wóz, żeby nie zostało śladu, to porada i wskazówka Jima szły na wagę złota...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.