narkoman

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Walka ze skutkami alkoholizmu i narkomanj i, wkraczając również w dziedzinę indywidualnej pielęgnacji chorych, wymaga powstawania dla tego celu zakładów odrębnych, gdzie chory poza leczeniem podlegałby opiece, mającej na względzie: znormalizowanie funkcyj psychicznych i podniesienie jego poziomu etycznego. Niedawno otworzono zakład leczniczy dla narkomanów pod Grodnem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.