narkotycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ACETYLEN CH=CH, najprostszy węglowodór nienasycony o potrójnym wiązaniu; gaz bezbarwny, dość łatwo rozpuszczalny w wodzie, najłatwiej w acetonie; działa narkotycznie; a. techniczny ma b. nieprzyjemny zapach; otrzymuje się go na wielką skalę przez rozkład karbidu wodą; ważny surowiec w przemyśle org. (kauczuk syntetyczny, włókna sztuczne i in.); używany jest w palnikach acetylenowo-tlenowych (do spawania oraz do cięcia metali), a także do oświetlania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.