narkotyczno-intelektualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dła się. Już jako Izabela, z drugiego męża Gelbardowa, napisała i umieściła w „Drodze” w roku 1932 recenzję z jego książki Narkotyki. Był to jednocześnie jej debiut pisarski. Inteligentnie i błyskotliwie ipodsumowała swe z nim narkotyczno-intelektualne rzygody, pisząc, że: „Zrzędzenia autora na narko^ nie zdają się jednak wynikać z awersji moralnej do utieCh aPtekarskich> ale raczej z pewnego jak , , l^nużeńia i znudzenia nieumiarkowanym używanien^SL5°dzącej siS skłonności do uciech prostych i czystychTj^s^1™ odznaczało życie w czasach apostolskich.” . ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baranowska, Agnieszka 1986. Perły i potwory. Szkice o literaturze międzywojennej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo