narkotyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) narkotyzacja [np. niem. Narkotisalion, fr. narcotisation, od śr. łac. narcoticus, z gr. narkdtikós oszałamiający] 1 .usypianie przy pomocy środków narkotycznych. 2. nałogowe zażywanie środków narkotycznych w celu podniety lub odurzenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.