narodnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wany w r. 1880 na zebraniu kółka robotniczego w Warszawie. Karę odsiadywał w Modlinie. Widzenia z nim dostawała panna Bouff ałówna, właśnie późniejsza jego żona. Wysłouch był ludowcem mocno w stylu rosyjskich narodników i w stosunku do ruchu socjalistycznego, takiego, jakim był „Proletariat“, usposobiony niechętnie. Raziło go hasło międzynarodowości, zasady walki klasowej — był to dla niego ruch czerstwy, zimny, powiedziałby, bez serca, a przede wszystkim niedemokratyczny. Demokracja polega na tym, ażeby bronić najlicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzywicki, Ludwik 1947. Wspomnienia. T. 1. 1859-1885, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.