narodny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych. Stworzenie mocnych gospodarczych podstaw drogą kooperatyzacji miasta i wsi, podniesienie kultury rolniczej, rozwiązanie kwestj i rolnej z korzyścią dla Ukraińców i uprzemysłowienie kraju, aktywna praca w dziedzinie samorządu, udział Ukraińców w administracji kraju i sądownictwie, walka o ukraińskie szkolnictwo, walka o ukrainizację cerkwi prawosławnej, oraz opieka nad socjalnem położeniem ukraińskiego duchowieństwa i pracującej inteligencji, wreszcie wszystko to, co zmierza do podniesienia poziomu kulturalnego ludności ukraińskiej i jej materjalnego dobrobytu — jest, zgodnie z § 2-gim statutu, podstawą dla działalności Ukraińskiego Narodnego Komitetu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.