narodowo-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mieckich do państwa czeskosłowackiego. Dr. Rosche, leader partji narodowo niemieckiej, która, jak już z uprzednich rozważań wiadomo, od samego początku istnienia Czechosłowacji, zajmuje wobec wszelkich poczynań rządu praskiego stanowisko wybitnie negatywne, oświadczył, iż partja narodowo-niemiecka byłaby gotowa współpracować ze stronnictwami czeskosłowackiemi, o ileby Niemcy zapewnione mieli w państwie zupełne równouprawnienie narodowe. Równouprawnienie to istnieje, zdaniem posła D-ra Roschego, jedynie na papierze, bynajmniej jednak nie w praktyce. Z tego to powodu leader narodowców niemieckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.