narracyjno-fabularny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wacjami czynów i intymnymi doznaniami (J.J. Rousseau Emil, Nowa Heloiza, J.W. Goethe Cierpienia młodego Wertera), a także utwory swobodnie odchodzące od konwencji narracyjno-fabularnych — dygresyjne, ironiczne i parodystyczne (L. Sterne Tristram Shandy), zapowiadające niejako metody narracyjne romantyków. Epoka —*■ preromantyzmu i —*• romantyzmu przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.