narracyjno-liryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z potęgą nieporównaną. Mickiewicz demaskuje złowrogą i odrażającą maszynerię tyranii, dramat przechodzi niedostrzegalnie w pamflet o sile miażdżącej, sprawa młodzieży wileńskiej w sprawę ludzkości, walka z ciemięzcą w walkę między dobrem i złem. Obrazy Ustępu, które w formie narracyjno-lirycznej kontynuują dramat Dziadów, pogłębiają jeszcze charakterystykę Rosji carskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1956. Wizerunki. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.