narratiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na przykładzie funkcjonowania bułgarskiego narratiwu można zaobserwować więc, że silnie osadzona w systemie językowym kategoria może uaktywnić inne sfery konceptualne — w wypadku imperceptywności jest to wyodrębnienie się sfery wydarzeń objętych wiedzą z natury niebezpośrednią, a następnie wyznaczenie cezury na osi czasu, która określa przedział dla tego typu wydarzeń, indywidualny dla każdego człowieka...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.