narratologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	2. Wydaje sie jednak, 2e wbrew programowi narratologii metoda ta moZe byc zasadnie i owoenie stosowana jedynie do analizy fabuly opowiesci symbolicznych — mitu, basni czy anegdoty6. W opowiesciach o konkretnych, potocznych osobach 6 	K. Bartoszynski, O badaniach uktadow fabularnych, „Pami^tnik Literacki” 1, 1976,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1978. Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.