narrator-barszczanin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stworzony przez Nowaczyńskiego obraz wspomnień konfederata prowokacyjnie różni się od sarmacko-romantycznej gawędy prowadzonej przez narratora-barszczanina. Zawarta w Pułaskim ocena wydarzeń barskich wyklucza wpisanie ich w ciąg idei mesjanistycznych, a legendowy wzór konfederata, skupiający cnoty szlacheckich przodków, znajduje zaprzeczenie w bohaterach dramatu. Także typ heroicznego „rycerza bar...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wójcicka, Zofia, Urbański, Piotr (red.) 1996. Kłamstwo w literaturze, Kielce : Szumacher
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.