narrator-podmiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lizowany jest (w scenach takich jak właśnie zacytowana) na mitycznego herosa, zastyga w symbolicznym, dionizyjskim geście. (Inna rzecz, że podobne sceny nigdy nie są utrzymane w konsekwentnie patetycznej tonacji, służąc jednocześnie kompromitacji Rudolfa i zasygnalizowaniu niewiarygodności narratora-podmiotu przeżyć18)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszek, Jerzy (red.) 1982. Studia o Zegadłowiczu, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.