narrracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten sam światopogląd proponuje księga W pogoni za zaczarowanym bochenkiem, jednakże ukształtowanie stylistyczne jej narrracji wymaga innych nieco odniesień. Na ten fakt zwraca uwagę już tytuł utworu, który — co jest znamienne dla poetyki Priszwina — pełni znaczeniową funkcję informacyjną i zawiera sam w sobie określoną ekspresję estetyczną. Tytuł utworu odsyła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębina, Gabriela 1989. Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.