narzekać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potrzeb życiowych. Stąd też ustawiczne domaganie się przez klasę kapitalistów coraz mniejszych podatków i coraz mniejszych „ekstrawagancji” — określenie na zło świadczenia usług społecznych — ze strony rządu, nawet gdy są one rzekomo opłacane przez konsumentów 4. Kapitaliści nie narzekaliby na podatki, gdyby w rzeczywistości nie były one ostatecznie przez nich płacone z ich wartości dodatkowej, tak jak nie interesuje ich spadek siły nabywczej emerytów i posiadaczy obligacji rządowych w wyniku inflacji. Stąd też ich...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.