nasłonecznianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieją zmiany, które w niewielkim tylko stopniu usposabiają do powstawania stanów przedrakowych (1 — 5°/o wg Jabłońskiej). Są to: zwyrodnienia skóry typu starczego (cutis senilis), blizny po oparzeniach, gruźlicy, kile itd. Mówiliśmy także w poprzednich rozdziałach tej książki, że pewne zawody związane z pracą na wolnym powietrzu (marynarze, żeglarze, rolnicy) i nadmierne wieloletnie nasłonecznianie (p. strona 127) usposabiają do powstawania stanów przedrakowych i nabłoniaków w miejscach odkrytych, narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudowska, Irena 1957. Kosmetyka lekarska, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.