natrząsać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Corso — opiewa odezwa — było czynem użytecznym, napędziło bowiem zarobku nie tylko nam, ogrodnikom, ale nadto: powoźnikom, dorożkarzom, rymarzom, magazynierkom i tak dalej. Za cóż więc gniewać się i wieszać psy na zabawie, na której zresztą «zyskali nawet ubodzy»?” Kilkanaście lat temu ja sam mocno natrząsałem się z ówczesnej „tańcującej dobroczynności”, która dla ugotowania łyżki barszczu ubogim wydawała kilkadziesiąt rubli na balową suknię dla siebie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1963. Kroniki. T. 13, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •