naturalista-amator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pani Sobańska z polecenia Witta poddała raz w rozmowie z Mickiewiczem projekt wycieczki na Krym. Przyjął z radością, 1 aie domyślając się sekretnych celów, które stały za tym wyjazdem jenerała żandarmerii na krymską Cyterę. W wycieczce, prócz pani Karoliny i jej malowanego męża, mieli uczestniczyć Henryk Rzewuski i Boszniak, którego przedstawiono Mickiewiczowi jako naturalistę-amatora, badacza przyrody. Jenerał Witt z czarującym uśmiechem roztaczał przed poetą uroki podróży, którą mają w tak dobranym towarzystwie odbyć. Wspaniale krajobrazy Taurydy, góry i morze, piękno dzikie przyrody 1 smutny urok ruin i pamiątek historycznych... Byron czułby się dobrze w tym kraju! Taki był wykład celów wycieczki podany przez Witta i Sobańską dla użytku Mickiewicza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1952. Mickiewicz, wyd. 5, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.