naturalistyczno-ekspresyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łecznej. Formę teatralną wyprowadza każdorazowo z obiektywnie istniejących realiów: w Księciu Homburgu z analizy systemu pruskiego, biografii Kleista i dziejów recepcji utworu, w Letnikach z relacji 0 życiu i statusie rosyjskiego mieszczaństwa. Układ przestrzenny dostosowany jest do potrzeb — wizyjno-poetycki spektakl Księcia Homburgu, podobnie jak naturalistyczno-ekspresyjny Czyśćca czy werystyczny Letników mieściły się na scenie pudełkowej; Peer Gynt 1 Tragedia optymistyczna wymagały przemieszczenia publiczności. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przedstawień Steina były grane w pawilonie targowym Philipsa Ćwiczenia dla aktorów — część I poprzedzonego studiami w Grecji dwudniowego spektaklu Antikenprojekt — stanowiące próbę objaśnienia kultu dionizyjskiego i pradawnych rytuałów. Maski występowały tam obok współczesnych rekwizy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Semil, Małgorzata, Wysińska, Elżbieta 1980. Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.