naturalistyczno-ewolucjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) my tylko o celu wszystkich tych dociekań — oznacza to. że musimy opowiedzieć się zdecydowanie przeciwko Darwinowi, który chciał wyjaśniać rozumienie ekspresji odwołując się na gruncie ówczesnej naturalistyczno-ewolucjonistycznej psychologii do skojarzeń, nawyków i uformowanych na tej podstawie sądów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plessner, Helmuth 1988. Pytanie o conditio humana. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo