naturalistyczno-fizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inny jezuita, francuski literat i uczony, Laurentius Le Brun (Lebrun; 1607-1663) publikuje dzieło Eloquentia poética sive praecepta poética (1655), w którym wyjaśnia naturę poety i poezji za pomocą pojęcia naśladowania-fikcji, przypomina dyskutowane w odrodzeniu poglądy na genezę poezji, rozważa czynniki warunkujące proces poezjotwórczy (natura, talent, sztuka, ćwiczenie, naśladowanie), nawiązuje do Arystotelesowskiej naturalistyczno-fizjologicznej koncepcji natchnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo