naturalistyczno-kulturystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obiektywność sądu estetycznego zasadza się — w świetle przedstawionej tu koncepcji narodzin i ewolucji wartości estetycznej — na intersubiektywności w najszerszym sensie tego słowa. To, co Kant bezskutecznie usiłował uzasadnić odwołując się do dedukcyjnej metody transcendentalnej (konstytucja umysłu ludzkiego określająca „Zweckmässigkeit ohne Zweck”, i „freies Spiel der Kräfte”) znajduje uzasadnienie w naturalistyczno-kulturystycznej hipotezie o niezmiennikach, które przebijają się przez wciąż zmienną sieć gustów indywidualnych i grupowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.