naturalno-prawny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) papieskiej poświęconej tym kwestiom 98. Oni to właśnie byli inicjatorami szeregu innowacji wprowadzonych do tomistycznej filozofii społecznej, i niektóre z nich — między innymi tezę o naturalno-prawnym charakterze prawa własności — przedstawili papieżowi Leonowi XIII do autorytatywnej aprobaty. Papież włączył je do swojej encykliki Rerum Novarum (1891), zostały one potwierdzone przez Piusa XI w encyklice Quadragesimo anno (1931 r.) i Jana XXIII w encyklice Mater et Magi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.