naturalno-techniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podsumowując: w stwierdzeniu, że jesteśmy zdani na „monopole”, kryje się milczące założenie, iż w przeważającej liczbie przypadków mają one w naszej gospodarce charakter trwały z przyczyn naturalno-technicznych. Problem jest tu źle postawiony, gdyż z góry przesądza się obiektywną konieczność istnienia w polskim przemyśle struktur monopolistycznych, nie zbadawszy przedtem, czy tak w istocie jest w każdej branży. Toteż trzeba problem postawić inaczej i zadać pytanie: czy zrobiono wszystko, aby wyeliminować zbędne struktury monopolistyczne?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipowski, Adam 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstwy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo