naturalnorodzajowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oboczne formy zróżnicowane znaczeniowo. Mężczyźni mówią np. będę pisał, będę orał (także będziesz orał, będzie orał), kobiety - będę pisać, będę gotować (i będziesz gotować, będzie gotować). W niektórych gwarach jest to zróżnicowanie nie tylko naturalnorodzajowe, ale i gramatyczno-rodzajowe, mówi się więc np. bez będzie kwitnął - róża będzie kwitnąć, w innych gwarach występują różnice typu Jadwiga będzie gotować - róża będzie kwitła. Przyczyną zróżnicowania typu on będzie robił - ona będzie robić były w znacznym stopniu czynniki prozodyczne: bezokolicznik był zastępowany przez imiesłów w tych wypadkach, kiedy to nie powiększało liczby sylab w tych formach. Stąd rzadkość w języku staropolskim i współczesnym (o śred...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.