naturystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiedyś W. Schmidt — w wierzeniach ludzi pierwotnych znajdowała się czysta idea Boga (przeciw tezie Schmidta występują i inni autorzy, jak np. Leeuw). Raczej współistniały ze sobą dwa nurty: spirytualistyczny i naturystyczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo