nauczaniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów informacji. Gdybyśmy umieli wymierzyć ilość bitów potrzebnej informacji z każdego przedmiotu szkolnego, zyskałoby na precyzji ogólne planowanie materiału programowanego, wiedzielibyśmy dokładnie, kiedy zaprzestać przekazu informacji w sytuacji nauczaniowej i przystąpić do jej utrwalenia, kontroli etc. Pierwszoplanowym zadaniem cybernetyki pedagogicznej (czy też pedagogiki cybernetycznej) będzie obliczenie ilości niezbędnej, należycie wydozowanej informacji poznawczej z każdego przedmiotu. To z kolei pozwoli obliczyć czas potrzebny do jej przekazu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.