nauczyciel-demokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wsteczna ingerencja sanacji w sprawy nauczania i wychowania stawała się coraz bardziej nieznośna, a to musiało doprowadzić każdego nauczyciela-demokratę do nieuniknionego konfliktu z władzami. Profesor Spasowski nie mógł utrzymać się na swojej placówce pedagogicznej nic tyle z powodu wrzawy, jaką wywołali Spasowiacy, ile z powodu swoich przekonań rewolucyjnych, których sanacja nie mogła ścierpieć...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Szulkin, Michał 1961. Wspomnienia o Władysławie Spasowskim, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.