nauczyciel-miczurinowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i wymianie wyprodukowanych nasion. I Doświadczenie wykazuje, że nauczyciel wiejski może wiele zrobić wzbudzając wśród młodzieży i starszych zaintere-« sowanie postępem wiedzy rolniczej. Jednak konieczna jest pomoc nauczycielom-miczurinowcom w upowszechnianiu wiedzy rolniczej i w pracach kółek miczurinowskich. Na-i uczyciele miczurinowcy na kursie w Mikołajkach wskazy-j wali na budzący niepokój fakt braku zainteresowania mło-!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MPRoln - Mały Poradnik Rolnika (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.