nauczycielka-romanistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zainteresowania te wkraczały również na inne, choć pokrewne tory. Zawiadomiono mnie kiedyś, że zatrzymana i rychło zamordowana przez Gestapo nauczycielka-romanistka, Halina Nieniewska, przed aresztowaniem postanowiła bibliotekę swą przekazać odpowiedniej instytucji naukowej. Porozumiałem się z rodziną i wysłałem na Mochnackiego dwie studentki, które sporządziły inwentarz niedużej, ale bardzo starannie zebranej biblioteki. Co z nią się stało, powiedzieć nie umiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1997. Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia, Warszawa : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.