nauka-zabawa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ciekawa i bardzo pożyteczna książka, napisana w formie „podróży po mieszkaniu”, daje dziecku odpowiedzi na najprostsze pozornie pytania z życia codziennego, dotyczące przedmiotów z najbliższego otoczenia. Odpowiedzi te sformułowane są w sposób rzetelny, a zarazem przystępny. Lekka, dowcipna forma tej „podróży po mieszkaniu” jest typowym przykładem nauki-zabawy. W podróży tej są „przystanki”: wodociąg, piec, stół, półka kuchenna, kredens, szafa. (Od 9) IŁŁAKOWICZ Kazimiera, poetka. W okresie międzywojennym wydała zbiory poezji dla dzieci: Wesołe wierszyki i Rymy dziecięce, z których poszczególne utwory weszły do omówionego niżej zbioru Wiersze dziecięce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuliczkowska, Krystyna, Słońska, Irena (red.) 1964. Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.