naukowokrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rządkowania. Do pewnych spraw Boy wracał parokrotnie, dając coraz to inne wersje tematu, co staje się poważnym kłopotem, gdy chce się wydać cały spadek pisarski autora w edycji raczej popularnej niż naukowokrytycznej; w tomach zawierających dorobek roku czy dwóch lat — powtarzał nieraz rzeczy już kiedyś w innej książce publikowane; składał tomy z utworów 0 różnej tematyce, to znowu przedrukowywał te same utwory w tomach tematycznie jednolitych. Co mieli zrobić wydawcy?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.