naukoznawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) narzuconym mu przez niepowołane czynn.ki, natomiast chętnie zapozna się z uzasadnionym preliminarzem prac, będącym przecież wyliczeniem zagadnień dotychczas nieopracowanych lub opracowanych niedostateczne; przeciwnie, brak odpowiedniego planu w szerszej skali powoduje, że wielu badaczy marnuje wiele czasu na wyważanie drzwi otwartych, opracowując problemy rzetelnie już przedyskutowane. Inna rzecz, że rewizje wyników dawniejszych prowadzą niejednokrotnie do wielkich postępów nauki, lecz też kwestia ta musi być przez naukoznawców przewidziana. Otóż, ponieważ „wyniki naukowe są prawdziwe ze względu na użyte metody" (Mch), a jedyną znaną dotychczas poprawną metodą uzyskiwania wyników naukowych jest aksjomatyzacja i empiryczna weryfikacja aksjomatów w oparciu o kryterium społecznej zgody, przeto taką metodą opracowane wyniki mogą uchodzić za problemy rozwiązane. Wyniki ostateczne, skontro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.