neantyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) świata pustego (tzn. nagiej absurdalnej kondycji ludzkiej) oraz buntując się w obliczu zasad odziedziczonych i powszechnie uznawanych, ale jałowych, bezsensownych, wreszcie wychodząc ku światu Innych oraz rzeczy, by obronić własną samotność i jednocześnie usytuować się we wspólnej społecznej praxis — jesteśmy wolni. Tzw. „przymusowa” wolność polega tu na tym, że według przyjętego przez egzystencjalizm założenia nikt nie może się pozbyć neantyzacji świadomości oraz nikt nie może trwać całe życie w całkowitej nieautentyczności. Sytuacja człowieka rzuconego między Innych oraz przedmioty, obcego światu, z którego wyrwać się nie może, zmusza do nieustannych wyborów. Jesteśmy na nie skazani — wyborem jest m. in. również akceptacja egzystencji pozornej, tj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.