necechować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostre różnice w repertuarze środków językowych występują wtedy, gdy pojęcie JM zasadza się na wypowiedziach necechowanych spontanicznością, doraźnością, sytuacyjnością, nieoficjalnością - a pojęcie JP opiera się na takich tekstach drukowanych, jak naukowe i popularnonaukowe, podręczniki, periodyki i gazety oraz pisma urzędowe. Przy takim podejściu język mówiony staje się właściwie synonimem języka potocznego. Gdyby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.