nefelometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) badanych materiałów; na tej podstawie wnioskuje się o jakościowym i ilościowym składzie chem. badanych próbek. Spośród najważniejszych metod instrumentalnych należy wymienić następujące: analiza elektrolityczna, fluorymetria, kolorymetria, konduktometria, nefelometria, polarografia, potencjometria, analiza rentgenograficzna, analiza widmowa. Zależnie od ilości substancji pobieranej do badań (wielkości próbki) rozróżnia się: —»• makroanalizę, półmikroanalizę i mikroanalizę. A.ch. rozpoczyna się od prób wstępnych,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.