nefelometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzie, co wytwarza stałe prądy, przyspieszające strącenie. Bardzo dokładne określenie wrażliwości antygenu i duża liczba wykonywanych rozcieńczeń umożliwia stwierdzenie dodatniości według jednostek, których liczba dochodzi do 2 000. Na podobnych zasadach opracował Vernes w Paryżu metodę syfiligrafii. Stopień zmętnienia odczytuje się w skomplikowanym aparacie nefelometrycznym. Odpowiedzi przy metodzie Vernesa i Dreyer a są bardzo ścisłe, wyrażają się nawet w ułamkach jednostek. Jest to jednak ścisłość pozorna, gdyż wartość kłaczkująca surowicy kiłowej w stosunku do zawiesin lipoidalnych zależy od wielu czynników, których chwilowo nie możemy przewidzieć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.