nefrolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rentgenolog, anatomopatolog, urolog, analityk i in.); ponadto wyodrębniły się ściślejsze specjalności i stąd np. w obrębie medycyny wewn. (interny) istnieją 1. specjaliści: gastrolodzy, kardiolodzy, endokrynolodzy, pulmonolodzy, nefrolodzy, ftyzjatrzy i in.; w obrębie chirurgii — torakochirurdzy, neurochirurdzy', traumatolodzy, ortopedzi i in. Wielu lekarzy nie zajmuje się bezpośrednio leczeniem chorych, lecz spełnia inne zadania, 434 LEKI...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.