nefrydia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) da; obejmuje ok. 60 gatunków zwierząt morskich; mają one ciało workowate lub walcowate, nieczłonowane, bez parapodiów; silnie rozwinięty płat przedgębowy w postaci orzęsionego na stronie brzusznej ryjka, znacznie dłuższego niż tułów, służącego do zbierania detrytusu z powierzchni dna morskiego; ciało okrywa kutikula, pod którą leży wór skórno-mięśniowy; na przodzie widnieje jedna para hakowatych szczecinek, w tyle u niektórych gatunków jeden lub dwa wieńce szczecinek; brodawki czuciowe w skórze; otwór gębowy na tylnym krańcu płata głowowego, odbyt leży na tylnym końcu ciała; układ krwionośny zamknięty; występuje jedna lub więcej par nefrydiów. Sz. są rozdzielnopłciowe, w rozwoju przechodzą przez stadium larwy —► trochofory. Sz. są zwierzętami morskimi, żyjącymi w szczelinach skalnych lub w norkach, w piasku i mule; najbardziej znanym przedstawicielem sz. jest —► bonelia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.