negacja-źródło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poezja Aragona wrośnięta w rzeczywistość, oddychająca rzeczywistością, będąca namiętnością, egzaltacją rzeczywistości doszła — do negacji. Negacja była jej punktem wyjścia. Tylko owa negacja początkowa, negacja-źródło była przejawem walki. Aragon rzeczywistość zastaną negował w imię przyszłości, w imię rzeczywistości innej, idealnej. A do czego więc odnosi się negacja dzisiejsza, negacja punktu dojścia, a więc niemal ostateczna? Czy do rzeczywistości w ogóle, rzeczywistości jako takiej?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowski, Zbigniew 1960. Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.