negacjonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DĄBROWSKI TADEUSZ, ur. 18 X 1887 w Drohobyczu, zm. 22 XI 1919 w Stryju, krytyk, publicysta. W 1905-10 studiował na wydz. filoz. Uniw. Lwowskiego. Ogłaszał artykuły i rozprawy kryt. i hist.lit., m. in. w lwów. „Widnokręgach", „Bibliotece Warsz.”, „Prawdzie". Od 1915 w Krakowie, współpracował z NKN, był komentatorem polit. i wojennym „Nowej Refor¬ my”. Gł. cechą krytyki D. był negacjonizm, wyrażający się w niechęci do aintelektualnego programu impresjonizmu lit., pasywistycznej postawy spot. modernizmu i zjawisk dekadenckich w kręgu teorii i praktyki S. Przybyszewskiego. Zajmował także D. stanowisko demaskatorskie wobec młodopol. środowiska lit., dostrzegając w nim skłonności do teatralizacji i przerost „kultury przeżywania" (Lwów literacki, .„Tyg...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.